Organizatori

ELEKTRANE 2021, Međunarodna  Konferencija pod pokroviteljstvom

___________________________________________________

Dejan Cvetinović, Predsednik organizacionog odbora

Dragoslava Stojiljković, Potpredsednik organizacionog odbora

Ivan Tomanović, Član organizacionog odbora

Nebojša Manić, Član organizacionog odbora

Maja Studović, Član organizacionog odbora i osoba za kontakt sa medijima

_______________________________________________________________________

Sva korespodencija vezana za pripremu i organizaciju Međunarodne Konferencije ELEKTRANE 2021

obavlja se preko Sekretarijata Organizacionog odbora:

Društvo Termičara Srbije
PP 522, 11001 Beograd, Srbija
Dejan Cvetinović, Predsednik Organizacionog odbora
Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora
Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670
e-mail: e2021 [at] drustvo-termicara.com