Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

       Međunarodna konferencija "Elektrane 2021" će se održavati

               17. i 18. novembra 2021. godine kao hibridna konferencija na Mašinskom fakultetu Univerzitta u Beogradu i na ZOOM Platformi na internetu.

 

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se preko sajta: https://e2021.drustvo-termicara.com/ gde možete pratiti najnovije vesti i važne informacije vezane za Međunarodnu konferenciju Elektrane 2021 (molimo registrujte se).

 

Krajnji rokovi:

  • ARHISKI RADOVI - Apstrakt do 15. septembar 2021. - Ceo tekst prihvaćenih radova do 1. oktobra 2021.
  • (Arhivski radovi će biti objavljeni u specijalnom broju Međunarodnog časopisa Thermal Science i podležu dodatnoj recenziji samog časopisa)
  •  
  • KONFERENCIJSKI RADOVI - Apstrakt do 25. oktobar 2021. - Ceo tekst prihvaćenih radova do 1. novembra 2021.
  •  

 

Zvanični jezici konferencije ELEKTRANE 2021 su srpski i engleski.

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati preko sajta https://e2021.drustvo-termicara.com Organizacionom Sekretarijatu (obavezno registrovanje i prijava rada korišćenjem zvanične web aplikacije konferencije).

Svi radovi za konferenciju podležu recenziji. U program Kongresa kao i u zbornik Kongresa na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi.

 

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije Elektrane 2021 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor