ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ РАДОВА / IMPORTANT INFORMATION FOR AUTHORS

IMPORTANT INFORMATION FOR AUTHORS

Dear authors of papers at the International Conference of POWER PLANT 2021,

We would like to convey some information this way and ask you to answer a few crucial questions for the organisation of the hybrid conference that is ahead of us.

Deputy Prime Minister and Minister of Mining and Energy of the Republic of Serbia, Prof. Dr Zorana Mihajlović, accepted to participate in the International Conference POWER PLANT 2021.

We kindly ask you to complete the preparation of the final version of the paper as soon as possible and prepare the presentation slides in English.

Introductory/Invited lectures have 30 minutes for presentation and questions, and conference papers 20 minutes for presentation and questions from the audience or the chat room. Due to hybrid work, keeping a precise schedule is one of the priorities of the meeting organisation.

You will receive a preliminary conference Agenda in the next few days.

In order to form an agenda that corresponds to the affinities and abilities of the lecturers, please answer the following questions:

- How do you plan to participate in the work of the Conference?

a) Online via the Zoom platform

b) Personal presence at the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade

- If you decide to attend the conference online, do you need to try to connect to the Zoom platform and test the presentation during the technical preparations for the Conference on 16.11. in the afternoon (after 4 pm)?

- Do you have any requirements regarding the schedule of your presentation (the organising committee does not undertake to meet all requirements from the participants)?

Send your answers asap to the e-mail: deki@vinca.rs 

___________________________________________

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АУТОРА РАДОВА

 

Поштовани аутори радова на Међународној конференцији ЕЛЕКТРАНЕ 2021,

Пренели би овим путем пар информација и затражили од Вас да одговорите на неколико питања битних за организацију хибридне конференције која је пред нама.

Потпредседница Владе Републике Србије и Министарка рударства и енергетике Републике Србије, проф. Др Зорана Михајловић је прихватила да учествује у раду Међународне конференције ЕЛЕКТРАНЕ 2021.

Молим Вас да што пре завршите припрему финалне верзије рада, а слајдове презентације припремите на енглеском језику.

Позивна/Уводна предавања имају 30 минута за презентацију и питања, а конференцијски радови 20 минута за презентацију и питања из публике или из chat room-а. Због хибридног рада држање тачне сатнице један је од приоритета организације скупа.

У наредних неколико дана добићете прелиминарну агенду конференције.

Ради формирања агенде која одговара афинитетима и могућностима предавача молим Вас да одговорите на следећа питања:

- Како планирате да учествујете у раду?

            а) Он-лине преко Zoom платформе

            б) Лично присуство на Машинском факултету у Београду

- Ако је Ваша одлука да он-лине присуствујете конференцији да вам је потребно да у току техничких припрема конференције 16.11. у поподневним часовима (после 16 h) обавите пробу прикључивања на Zoom платформу и пробу презентације?

- Да ли имате неке захтеве што се тиче сатница ваше презентације (организациони одбор се не обавезује да ће моћи да изађе у сусрет свим захтевима)?

Вашe одговорe што пре пошаљите на мејл: deki@vinca.rs

 

_______________________________________________